Matthew Dorrance
Matthew Dorrance

Matthew was born and brought up in Brecon.

He worked in Health and Social Care and is Deputy Leader of Powys County Council.

Matthew has a proven track record in standing up for our communities. He will be a hardworking local MP for Brecon, Radnor and Cwm Tawe.

Cafodd Matthew ei eni a’i fagu yn Aberhonddu.

Bu’n gweithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae’n Ddirprwy Arweinydd Cyngor Sir Powys.

Mae gan Matthew llwyddiant blaenorol o sefyll dros ein cymunedau. Bydd yn Aelod Seneddol lleol a fydd yn gweithio’n galed dros Frycheiniog, Maesyfed a Chwm-tawe.

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search